Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật là đơn vị phân phối Sika chính thức tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy công ty chúng tôi luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành một công ty phát triển hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Chống Thấm - Khoan Cấy Thép Chống Nóng và Ngăn Cháy Lan.

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật luôn nêu cao khẩu hiểu “Chuyên nghiệp – Chính xác – Cạnh tranh” để xây dựng một công ty chuyên nghiệp có khả năng cạnh tranh cao trong các lĩnh vực của mình.

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật luôn đặt yếu tố con người là ưu tiên hàng đầu của Công ty và không ngừng đào tạo nầng cao trình độ với mục tiêu: Nguồn nhân lực tri thức cao, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết - nhất trí, năng động - sáng tạo.

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ dựa trên quy trình sản xuất khoa học của nhà sản xuất và Quy trình - Biện pháp thi công của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong ngành hoạt động kinh doanh của mình.

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp với những nét đặc thù đậm đà bản sắc Phương Đông kết hợp với phong cách chuyên nghiệp của các nước tiên tiến phương Tây, làm nền tảng để vận hành bộ máy công ty đi đến đỉnh cao của sự phát triển.

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật luôn gắn liền lợi ích của khách hàng với lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của doanh nghiệp gắn liền với lợi ích của xã hội…