Khách đang online: 83

Số lượt truy cập: 963493

Chi tiết sản phẩm
Sikament NN
Tên sản phẩm: Sikament NN
Giá sản phẩm: Liên hệ: 0466 633 748
Thông tin mô tả:
Skikament NN là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hóa dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước đáng kể để đạt cường độ ban đầu và cường độ cuối cùng cao. Sikament NN GB phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 Loại F.
Google+
Pinterest